.home-left-side .testi .patient-nav{padding-bottom:212px;margin-left:27px;}.detail blockquote p{margin-left:9px;}.detail .author a{margin-left:24px;padding-left:42px;}#sidebar .widget img{display:inline-block;padding-right:35px;}
 • جذب نیرو نظام سلامت محور
 • فیزیو تراپی (عمومی و تخصصی)
 • اموزش کمک پرستاری
 • خدمات نگهداری و ماقبت
 • خدمات اورژانسی
 • جذب نیرو نظام سلامت محور

  مرکز خدماتی پرستاری و درمانی نگهداری و مراقبت نظام سلامت محور برای تکمیل کادر نیرو های خود

 • فیزیو تراپی (عمومی و تخصصی)

  معرفی فیزیوتراپ جهت انجام فیزیوتراپی عمومی وتخصصی توسط فیزیوتراپ ماهر و با سابقه در منزل

 • اموزش کمک پرستاری

  این مرکز تنها مرکز با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی میباشد

 • خدمات نگهداری و ماقبت

  مراقبت از بیماران وسالمندان توسط پرسنل ماهر و آموزش دیده ،ارائه مراقبتهای ویژه در منزل و بیمارستان

 • خدمات اورژانسی

  نظام سلامت محور ارائه دهنده خدمات اورژانسی پرستاری و درمانی در منزل و محل کار شما

کیفیت خدمات را با نظام سلامت محور تجربه کنید

خدمات پرستاری در منزل( پانسمان زخم ، انما ، تزریقات و غیره ) .اموزش کمک پرستاری. ویزیت پزشک عمومی . فیزیوتراپی (عمومی و تخصصی) و نگهداری و مراقبت از سالمندان و بیماران و کودکان در منزل و بیمارستان در استان البرز (کرج) و تهران ..

مقاله های علمی و اموزشی

در جهت افزایش اطلاعات بیماران و خانواده های انها برای پیشرفت در سیر بیماری

نظرات پیشنهادات

نظرات پیشنهادات و درخواست ها و انتظارات تعدادی از بیماران و خانواده هایشان

 • نظام سلامت محور

  وظایف و اختیارات مرکز پرستاری مرکز در جهت رسیدن به اهداف وظایف و اختیارات زیر را دارد: آموزش خودمراقبتی در زمینه مراقبتهای پرستاری، به فرد، خانواده و مددجو ارائه خدمات مشاوره ای،آموزشی حضوری، غیر حضوری تله نرسینگ به مددجوبیمار بازدید منزل و ارائه خدمات مشاوره ی،آموزشی،مراقبتی درمانی لازم در تمام مراحل قبل از پذیرش بیماران و بعد از ترخیص از بیمارستان با هماهنگی پزشک معالج رایزنی و عقد قرارداد با مراکز درمانی و بیمارستانی برای تحت پوشش قرار دادن بیمارانی که نیاز به تداوم مراقبت بعد از ترخیص دارند انجام روش های مراقبتی مجاز در قالب شرح وظایف رده های مختلففراهم نمودن زمینه مشارکت و توانمندسازی خانواده و فرد در ارایه خدمات بهداشتی، مراقبتی، درمانی و آموزشی پاسخگویی مناسب به تقاضای مردم در خصوص مراقبت های پرستاری در منزل شناسائی مددجویان جامعه و ارجاع به موقع به مراکز بهداشتی درمانی

  خدمات اورژانسی پرستاری و درمانی ویزیت پژشکی و فیزیوتراپی نگهداری و مراقبت از سالمندان و بیماران و کودکان در منزل و بیمارستان در سطح استان البرز (کرج).نظام سلامت محور, نظام سلامت محور

error: -