مرکز مشاوره و خدمات پرستاری نظام سلامت محور نگهداری از بیماران و سالمند در منزل و بیمارستان

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری نظام سلامت محور: این مرکز نیاز فوری به جذب نیرو جهت مراقبت ار بیماران و سالمندان و کودکان در منازل و بیمارستانها دارد . جهت تماس به صفحه ارتباط با ما و یا ادامه متن مراجعه نمایید.

Read More